Astrotech

Rólunk

Egy már letűnt rendszer utolsó éveiben a szegedi egyetem két fizikus hallgatója, a csillagászat lelkes híveként szerette volna az eget nagyobb és jobb minőségű saját távcsővel vizsgálni. Azonban, a „vasfüggönyön innen” csak az amatőrcsillagászat hőskorszakára jellemző módon házilag csiszolt tükörrel volt lehetőségük próbálkozni – amit aztán dexion-salgó elemekből összerakott tubusba szereltek, és autó-motor szerelőkkel hegesztetett mechanikára helyeztek. Ezek a kezdetleges házi távcsöveik igencsak sok kívánnivalót hagytak maguk után. Erre az időre már a városi TIT csillagászati szakkör félprofesszionálisnak mondható 8 cm-s „Orgoványi-féle” bemutatótávcsövei, és egyéb műszerei is viharvertekké, alig használhatóakká váltak. Ellenben az egyik tagnak postán havonta érkező Sky and Telescope újságjában szebbnél szebb, gyári kivitelű távcsöveket láttak, és egyre csak ezek után vágyakoztak. De ebben a korban ilyenhez nemigen lehetett hozzájutni kis hazánkban.

Amint bekövetkezett a „rendszerváltozás”, és 1990-től a szabadság számtalan formája hirtelen rátört a társadalomra, és a korábbiaknál lényegesen könnyebben lehetett gazdasági társaságokat létrehozni – meg is született a terv, hogy ilyen remek gyári műszerek behozatalával akarnak foglalkozni. Megszületett a szlogen: „Közelebb hozzuk a világot” – ami az addig távolinak tűnő csodaműszerek elérhetővé tételére is vonatkoztatható, de a távcső által a távoli objektumokról létrehozott leképezésre is. Angol nyelvtudásuk megvolt, sőt egyikük addigra már profi csillagászként 40 cm-es Cassegrain távcsővel észlelhette az eget éjszakáról éjszakára, és csaknem egy évtizednyi tapasztalatot gyűjtött optikai műszerek terén – és a várható érdeklődői kört, az amatőrcsillagászokat is országos szinten ismerte. Azonban épp emiatt világos volt mindkettejük számára, hogy az első időkben nem túl sok vevőre lehet számítani, hisz az amerikai csoda-távcsövek drágák voltak a hazai pénztárcákhoz képest, és a tengerentúli szállítás, vámkezelés is további terhekkel növelték a végső árat. Így a cégalapításra szövetkezők egyetértettek abban, hogy másik lábon is kell állni – ez pedig a számítástechnika lett. A másik alapító informatikai területen dolgozott, egyetemi rendszergazdaként, de sok eladást megért saját írású bérelszámoló programot is jegyzett. Így 1993-ban, minimális alaptőkével, egy ritkább társasági formát (közkereseti társaságot) választva, létrehozták az AstroTech Műszer- és Számítástechnika KKT-t.


Korai céglogó és reklám-embléma változatok az első tíz évből

Korai céglogó és reklám-embléma változatok az első tíz évből


Az első években végigmentek a kezdő vállalkozások minden buktatóján. Saját iroda híján hol odahaza, hol a fő munkahelyen, munkaidő után szerelték a számítógépeket, telepítették rá a programokat. Saját autóval jártak Budapestre, nagykereskedésekben összeszedni a szükséges alkatrészeket. Az alaptőkehiány és hitelképtelenség még sok évig rányomta bélyegét a cégre, családi kasszából, önerőből finanszírozták mindketten a munkát. De azért az eredeti terv is működni kezdett: egyre több érdeklődő adott megbízást amerikai távcsövek, sőt néha egyéb műszerek behozatalára is, az akkoriban széles körben elterjedni kezdő CCD kamerákra. Habár távcsövek importjára rövidesen több más konkurrens cég is alakult, a CCD-khez szükséges mélyebb szaktudás hiánya miatt egészen sokáig csak az AstroTech-et keresték. Ezidőtájt indultak meg (néha mosolyt keltő stílusban) az első botladozó reklámozási lépések is.Az első AstroTech bolt a Déri sétányon: a „Virtuarium”

Az első AstroTech bolt a Déri sétányon: a „Virtuarium”


Végül az ezredforduló közeledtére sikerült megnyitni az első saját boltot Baján, a Virtuarium-ot, amely egy új őrületet – a virtuális valóságot és a hálózatos számítógépes játékokat is népszerűsítette. Ez a város egyik ikonikus helyévé vált, sok mai közszereplő, politikus, intézményvezető ott töltötte szinte a fél gyerekkorát a boltban. Több saját alkalmazott tartása, céges kisteherautó vásárlása a cég fejlődését mutatta, viszont a számítástechnikai piac nyomott, alacsony árrései miatt nemigen tudott ilyen magas cégrezsit kitermelni. A bolt magas bérleti díjából történő menekülést jelentette az első saját ingatlanba történő átköltözés: a Czirfusz u. 28. saroképületbe (mai napig ide van bejelentve a cég központja). Itt még néhány évig működött a bolt, de már „csak” számítógépes szaküzletként. A hálózatos játék az internet gyors terjedése és fejlődése miatt az otthonokba került, így már bárki tudott a saját szobájában játszani másokkal. A virtuális sisak (VFX) technika sem fejlődött olyan gyorsan, hogy vonzó tudjon maradni a boltbeli játék.A második AstroTech bolt, a Czirfusz u. 28. alatt – és a szegedi üzlet belső tere

A második AstroTech bolt, a Czirfusz u. 28. alatt – és a szegedi üzlet belső tere


Hamarosan átvették a szegedi szerepjáték üzletet is. Azonban ez mégiscsak túl nagy falatnak mutatkozott, és néhány további rossz lépés, helytelen likviditás-kezelés jelentős adótartozás felhalmozódásához vezetett, ami a bolt(ok) összeomlásához vezetett, így 2004-ben be kellett zárni mindkettőt. Időközben Kanadába költözött az üzlettárs, így a magára maradt alapító tagnak végleg fel kellett adni a számítástechnikai irány erőltetését – maradt a távcsövek és CCD kamerák importja, amely ekkoriban már számos K-európai eladást is jegyzett, és hazai kutatóintézetek, egyetemek is komolyabb fejlesztéseiket az AstroTechnél vásárolták le. Ha fényes gazdasági sikert nem is hozott a cég soha, annyira mindig ment, hogy értelme legyen fenntartani és a piaci jelenlétet (sőt egyes szűkebb területen a piacvezető pozíciót) megőrizni. A veszteség, és a nulla körüli ingadozás határmezsgyéjén mozogtak az éves eredmények.Kártyanaptár képes oldalak a fordulat előtti utolsó évekből

Kártyanaptár képes oldalak a fordulat előtti utolsó évekből


Végül – érdekes módon – épp a 2008-as gazdasági válság hozott jelentős pozitív változást a cég életében: az EU csatlakozás nyomán megnyíló támogatások hatására ekkor kezdődtek meg nagyobb ívű beruházások a csillagászat irányában is. A közbeszerzési törvény hatályba lépése a szóba jöhető konkurrenciát távol tartotta ezektől a nagyobb munkáktól, míg az AstroTech épp teljesíteni tudta az első kiírás feltételrendszerét – így nyerte el a Kecskeméti Főiskola csillagdájának megépítését és komplett felszerelését. Ennek sikeres teljesítése (2010) már összegszerűségében is komoly referencia lett, ezzel a háta mögött már elnyerhetett nagyobb munkákat is. Ehhez azonban már tőkeinjekció és hitel felvétel is kellett. Az előbbi egy új üzlettárs belépésével valósult meg, akivel építészeti szakértelem is bejött a cégbe. Az utóbbit a KH bank biztosította. 2011 az eddigi legnagyobb, leglátványosabb sikert hozta: a bakonybéli Pannon Csillagda és Látogatóközpont létrehozását. A lendület átsodorta a céget KKT-ből egy komolyabb társasági formába, így 2012. őszétől jogutódlással KFT-ként működik. Az újabb, 2020-ig tartó EU-s fejlesztési időszakban is ezt az utat járja tovább a cég: nagy tudományos-művelődési-turisztikai beruházások szakmai tartalommal történő feltöltését. Az élet úgy hozta, hogy semmi sem volt felesleges, ami a céggel az elmúlt több, mint két évtized alatt történt: széleskörű tudományos és műszaki ismeretek, háttéripari és más beszállítói kapcsolatrendszer, eligazodás a nemzetközi kereskedelemben és szállítmányozási, valamint vámügyekben. A bemutatkozó megírásakor is folyó projekt-előkészületekhez érteni kell planetáriumi technikához, távcsövekhez, digitális kamerákhoz, fény- és hangtechnikához, számítógépekhez és szoftveres környezetekhez, építészethez, épületgépészethez, fémtechnikához, bútorokhoz. A cég humán erőforrásai a mérnök és fizikus vezetőkön kívül ma már műszaki, technikus alkalmazottakat, és minőségbiztosítási szakmérnököt is felvonultatnak, az időszakonkénti nagy volumenű munkákra további szerződött forgácsoló, optikus, és elektroműszerész szakiparosok is rendelkezésre állnak. A jövő tervei között a cég önálló gyártás beindítása is szerepel, amely beláthatatlan távlatokat nyithat meg.

Az előző EU-s pályázati ciklus végére saját tulajdonú irodaházrészt vásárolt a cég, így jelenleg a belváros illusztris helyén várjuk a személyes megbeszélésekre érkező üzletfeleinket – amely meglepetésünkre, még egy festőművészt is megihletett, és akvarellen is megörökített. 2013 óta pedig a pécsi Zsolnay Kulturális Negyedben tartunk fenn távcső- és csillagászati emléktárgy boltot, ÉgBolt néven.Az AstroTech központja akvarellen

Az AstroTech központja akvarellen


Az AstroTech központ Baja belvárosában (Déri sétány 1-3.)

Az AstroTech központ Baja belvárosában (Déri sétány 1-3.)


Küldetés

A cég az üzleti törekvéseken felül feladatának tekinti a csillagászat és űrkutatás népszerűsítését, az utánpótlás kinevelésének segítését, a digitális planetáriumi kultúra terjesztését, fejlesztését. A technológiai innováció terén évek óta támogatja a magaslégköri ballonozást. Mindezen tevékenységekkel serkentőleg hat nem csupán a délvidéki térség, de az egész ország, sőt a határon túli magyarság műveltségének bővítésére és természet- tudományos-műszaki érdeklődésének fenntartására is.A Nap protuberanciáinak bemutatása a Topexpo 2013 kiállításon (Bácska Topolya, Szerbia)

A Nap protuberanciáinak bemutatása a Topexpo 2013 kiállításon (Bácska Topolya, Szerbia)


Digitális planetáriumi bemutatónap 2014-ben (Marosvásárhely, Erdély, Románia)

Digitális planetáriumi bemutatónap 2014-ben (Marosvásárhely, Erdély, Románia)


„Stratolab-4” ballonindítás 2015-ben (Dávod közelében)

„Stratolab-4” ballonindítás 2015-ben (Dávod közelében)